Scientific Communication AB
Hem Vetenskap Förlag Fotografi Kontakt

Välkommen!

Välkommen till Scientific Communiction AB. Företaget är ett enmansföretag, det är helägt av Ingemar Joelsson (läs om mig på www.ijoelsson.se). Jag bildade företaget redan under min Stockholmstid, när jag var forskare, lärare och läkare vid Karolinska institutet och Karolinska sjukhuset. Det är mot den bakgrunden som jag valt bilder till välkomstsidan. Det faller sig naturligt för mig att tänka på min lärdomsstad, jag genomförde min medicinarutbildning vid Uppsala Universitet, nordens äldsta, grundat 1477.

 

I Uppsala finns Sveriges första lärosal för undervisning i medicin - anatomi. Den är bevarad i kupolen till byggnaden Gustavianum. Drottning Kristina invigde den, och hennes favoritlärare, professor Olof Rudbeck, gav den anatomiska teatern en arkitektur som påminde om Universitetet i Leyden, där Rudbeck tidigare hade varit verksam.

 

Uppsala Domkyrka är jämte slottet och Gustavianum bland de främsta arkitektoniska representanterna för lärdomsstaden.

Det är naturligt för mig att Scientific Communication AB skall vara ett företag i "vetenskapens tjänst" och samtidigt fungera som ett förlag för skrifter med vetenskaplig anknytning.

Gustavianum och Domkyrkan i Uppsala

I samband med all publicering av text är bilden viktig. Därför känns det angeläget att kunna illustrera vetenskapligt innehåll med talande bilder. Scientific Communication förfogar över fotografisk utrustning för skilda typer av fotografisk verksamhet.