Scientific Communication AB
Hem Vetenskap Förlag Fotografi Kontakt
Acta Obstetricia & Gynecologica Scandinavica Böcker & broschyrer Pdf-arkiv

Acta Obstetricia & Gynecologica Scandinavica

Det här är en kort historiebeskrivning om Acta:

Ingemar Joelsson blev professor i Obstetrik och Gynekologi vid Umeå Universitet år 1975. Jag flyttade från Karolinska Institutets kvinnoklinik vid Sabbatsbergs sjukhus till Umeå. Min tidigare chef vid Sabbatsbergs kvinnoklinik var professor Axel Ingelman-Sundberg, född 1910. Han fick dispens att sitta kvar på professuren till och med 1978. Ingelman-Sundberg hade förenat tjänsten som professor med att vara chefredaktör för tidskriften Acta Obstetricia & Gynecologica Scandinavica. I samband med hans pensionering valdes jag av Acta's styrelse till ny chefredaktör för tidskriften.

 

Jag tog mig an denna uppgift med stor entusiasm. Jag organiserade ett team av "landsredaktörer" samt utnämnde en "associate editor". Trots namnet "Scandinavica" ingick förutom Danmark, Norge och Sverige även Finland och Island i tidskriftens "bakgrundsländer". Jag hade alltså en krets om 6 "hjälpredaktörer" vid min sida. Dessa accepterade att fungera som s.k. referee-medarbetare. Varje insänd vetenskaplig artikel skulle godkännas av en referee för att bli accepterad för publikation.

Tidskriften gavs ut i 6 nummer per år, varje nummer hade max 100 sidor (25 ark papper) och svalde cirka 25 artiklar. Men tidskriften lockade till sig mer än 400 manuskript per år - det var alltså nödvändigt att refusera mer än 50% av dem.

 

Det stod efter en kort tid klar för mig att administrationen av manuskript var en medioker och föga intressant arbetsuppgift. Det som tedde sig lockande var att ta över produktionen och utgivandet! Detta hade sedan flera år skötts av Almqvist & Wiksell förlag i Stockholm.

Det första nödvändiga steget var att tillförsäkra mig basala resurser. Såväl universitetsledningen som landstingsledningen gav mig rätt att disponera ett icke använt utrymme i nära anslutning till en av mina gynekologiska avdelningar. Scientific Communication AB inredde rummet med kontorsmöbler och började förhandla med IBM om datautrustning. Vi valde att köpa dels en IMB "minidator" och dels en IBM ordbehandlingsstation, vilken utrustades med läsare för den tidens magnetkort (i konventionellt hålkortsformat), läsare för stor-formats-floppydiskar såväl som för de moderna CD-ROM diskarna. Datorn förseddes med anslutning till Internet över modem. Scientific Communication köpte också en Agfa professionell fotosättare - och en erkänt duktig programmerare ordnade med en "direkt via kabel" överföring av data från ordbehandlaren till fotosättaren. Kabelanslutning arrangerades också mellan minidatorn och ordbehandlingsstationen, vilket gjorde det möjligt att producera personligt adresserade brevutskick till samtliga registrerade författare och prenumerander. De senare utgjordes av 4600 personer/kliniker fördelade på 90 länder.

 

Det ovan beskrivna "kontorslandskapet" var unikt i sitt slag. Att producera fotosats på detta sätt var unikt för norra Sverige. Scientific Communication AB blev Sveriges första digitala fotosättningsförlag norr om Gävle!

 

Hur det så småningom gick med driften av tidskriften Acta Obstetricia & Gynecologica Scandinavica kan du läsa i min personliga historieskrivning på www.ijoelsson.se