Scientific Communication AB
Hem Vetenskap Förlag Fotografi Kontakt
Acta Obstetricia & Gynecologica Scandinavica Böcker & broschyrer Pdf-arkiv

Böcker och broschyrer

Under en lång tidsperiod redigerade jag och gjorde layout till doktorsavhandlingar vid såväl Karolinska institutet som vid Umeå universitet. Det var en rolig och lärorik tid. Mycket kontakt med forskarkolleger.

 

Så smånongom kom förlaget att tjäna som utgivningsplats för seminarie-sammanfattningar och informationsbroschyrer.

Jag förtecknar här de skrifter som katalogiserades med "egna" ISBN-nummer:

 • 91-88878-00-7: Dysmenorré, ett kapitel om menstruationssmärta
 • 91-88878-01-5: Dysmenorré, information för patienter
 • 91-88878-02-3: Prenatal diagnos av medfödda missbildningar
 • 91-88878-03-1: Endometrios: Bakgrund, diagnostik och behandling
 • 91-88878-04-X: Herpes genitalis
 • 91-88878-05-8: Ginkgo
 • 91-88878-06-6: Ginsengskola
 • 91-88878-07-4: CLA I
 • 91-88878-08-2: CLA II
 • 91-88878-09-0: CLA III
 • 91-88878-10-4: Litozin
 • 91-88878-11-2: Esberitox
 • 91-88878-12-0: qarma
 • 91-88878-13-9: Remifemin
 • 91-88878-14-7: Remifemin
 • 91-88878-15-5: Efamol
 • 91-88878-16-3: Femal
 • 91-88878-17-1: Artros
 • 91-88878-18-X: Avosol
 • 91-88878-19-8: Durham - efalex
 • 91-88878-20-1: Rosenrot
 • 91-88878-21-X: ASU och artros
 • 91-88878-22-8: Trötthet
 • 91-88878-23-6: Durhamstudien
 • 91-88878-24-4: Rysk rot 1
 • 91-88878-25-2: Rysk rot 2
 • 91-88878-26-0: Underlivsskola
 • 91-88878-27-9: KanJang
 • 91-88878-28-7: Mumomega
 • 91-88878-29-5: Rysk rot skola del 1
 • 91-88878-30-9: Rysk rot skola del 2
 • 91-88878-31-7: Litozin
 • 91-88878-32-5: Basal information om Pollen
 • 91-88878-33-3: Prostatahypertrofi och prostatit
 • 91-88878-34-1: Prostatit del 2
 • 91-88878-35-X: Inkontinens (Hela Pharma)
 • 91-88878-36-8: Havtorn (Membrasin och Mucopen)