Scientific Communication AB
Hem Vetenskap Förlag Fotografi Kontakt
Acta Obstetricia & Gynecologica Scandinavica Böcker & broschyrer Pdf-arkiv

Förlaget

Scientific Communication AB är registrerat som ett förlag. Det innebär att Scicom har tilldelats en serie av ISBN-nummer från Kungliga biblioteket i Stockholm. Serien börjar med siffrorna 91, vilket innebär ursprungsland Sverige. Därnäst kommer siffrorna 88878, vilka representerar Scientific Communication AB. Nästa siffergrupp är ett tvåsiffrigt tal (00 - 99) som betecknar löpnumret på den aktuella skriften i vår utgivning. Sist kommer en kontrollsiffra. Som ett exempel har den senast utgivna skriften, om naturläkemedlet Cernitol, fått ISBN-nummer: 91-88878-33-3.

Alla universitetsbibliotek

Det faktum att vi har tilldelats en ISBN-nummerserie innebär att alla skrifter från Scientific Communication AB med ett åsatt ISBN-nummer per automatik distribueras till samtliga landets universitetsbibliotek, där de katalogiseras, bevaras och finns tillgängliga för kopiering eller lån.

 

I vårt eget Pdf-arkiv kan du hitta de flesta av våra publikationer. Du kan ladda ned dem, läsa från skärmen, spara på din hårddisk och/eller skriva ut.
Gå till "Pdf-arkivet" här.

Förlags-skulptur på gata i Berlin